Vissza a főoldalra
Bemutatkozás
Műhely
Kiállítások
Termékek
Térkép

Cím:
6800 Hódmezővásárhely

Facebook:
Bereczné Lázár Nóra

Instagram:
Bereczné Lázár Nóra


Támogatók:
- Míves Tojás Múzeum (Zengővárkony)

- Rádió7, www.promenad.hu (Hódmezővásárhely)

- Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (Hódmezővásárhely)

- Vásárhelyi Városi Televízió (Hódmezővásárhely)

- Vásárhelyi Hírek www.vasarhelyihirek.hu

- A Magyar Kézművességért Alapítvány www.amka.hu

- NETFOLK: Népművészet, hagyományok www.netfolk.blog.hu

- Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), www.falusiturizmus.hu

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) www.nesz.hu

- Vásárhelyi Látóhatár www.vasarhelyilatohatar.hu

- Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület www.pestbudai.atw.hu

- Szénási János grafikus, webdesigner, digitális vágó www.szenasidesign.hu

Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások
(Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1999.)

Arnhold Nándor: A tojáshímzés technikái Baranyában (NÉ. XII.)
A magyar hímestojások mintakincsének legfőbb jellegzetességei

A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben – Országos Népművészeti Kiállítás (NESZ, Bp, 2017.)

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. (Budapest, 2004.)

Beleluszkó Sándor: 1905., Magyar hímes tojások (NÉ. VI. 112-120.)

Berta Katalin (Törökkpoppány): Kézi karcolású tojások - A hímes tojásról mindenkinek (Míves Tojás Múzeum, Zengővárkony, 2008.)

Chabrecsek Terézia: Tojásfestés – Viaszolt írt tojások
(Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003.)

Csuzi Enikő – Takács György: „Ejsze tojást festetek?" Adalékok a hárompataki csángók hagyományos tojásírásához (TAHI, 2004.)

Deák Istvánné: Húsvéti tojások (Barkácsműhely sorozat, 13. II. évf./2., Újhold Kiadó)

Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág (Budapest)

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága (Corvina, 1981)

Dömötör Tekla: Magyar népszokások (Magyar Népművészet 6.)

dr. Győrffy István: 1925., Hímes tojások
Farsang és húsvét a dévai csángótelepen (In. Néprajzi Értesítő, 1906. Szabó Imre)

Fábián Gyula: 1908., A húsvét és a hímes tojás Losoncz palócz vidékén (NÉ. IX. 29-35. p.)

Gyanó Szilvia: Keszthely környéki hímestojások ( a Keszthelyi Balatoni Múzeum Néprajzi Gyűjteményében található hímestojás gyűjtemény mintakincse, Zala Megye Népművészetéért Alapítvány, 2010.)

Györgyi Erzsébet: A tojáshímzés díszítménykincse (NÉ. LVI.)
Háromszék megyei húsvéti írott tojásokról (Sepsiszentgyörgy, 1942.)

Herczeg Mihály: Húsvéti népszokások Vásárhelyen. A helytörténész feljegyzéseiből (Csongrád Megyei Hírlap, Vásárhelyi kiadás, 1974. április 14.)

Hoppál Mihály-Jankovics Marcell - Nagy András- Szemadám György: jelképtár, Helikon Kiadó, Budapest)
Játszóházvezetők kézikönyve

Interjú Mosonyi Éva tojásíróval, népi iparművésszel (In. Praktika, 2008. március, 26.p.)

Interjú Szutor Gabriella grafikussal (In. Praktika, 2009. április, 26.p.)

Írott tojások hetedhét határból (In. Praktika, 2008. március, 6.p.)

Jókai Mária: Hamvazószerdától Szent Ivánig (Ab-Art, 2003.)

Kallós Zoltán: Tavaszi hímes tojások c. tanulmány

Kemendi Ágnes: Festőnövények

Kéz/Mű/Remek – Nemzeti Szalon 2018. Népművészet. Hand/Craft/Art – National Salon 2018. Folk Art (MMA, Műcsarnok, Bp, 2018.)

Kovács Dénes: 1969., Gyimes csángó írott tojások
Középázsiai elemek a magyar népművészetben – Úz eredetű hímestojás-minták a Székelyföldön? c. tanulmány, 1995. Kecskemét

Lux Éva: Sámándobok és hímes tojások c. tanulmány

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság (Budapest, 2002.)

Makoldi Sándorné: Hímestojások Gömörben (Gömör Néprajza sorozat 43. kötete, 1995.)

Makoldi Sándorné: Magyar hímestojások (1992)

Makoldi Sándorné: Tojásfestés hagyományosan (Színes ötletek sorozat 2005/119., Cser Kiadó, Budapest, 2005.)

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete (III. kötet, Budapest, 1911.)

Mikó Piroska: Játszóházvezetők kézikönyve (Tanyavilág Kulturális Egyesület, Budapest, 1995.) Tojásírás, tojásfestés c. fejezet 96-106.p.)

Molnár Viktor: 1890., Húsvéti tojások (Budapest)

Monoriné Rohlik Erzsébet: A varázserejű hímes tojás (Neutron Kft. Kiadó, 1990.)

Móra Ferenc: 1932., Néprajzi vonatkozások szegedvidéki népvándorláskori és korai magyar leletekben (ETHN. XLIII.)

Nagy Csaba: Szalmarátétes tojásdíszítés (In. Praktika, 2010. március, 16.p.)

Nienhaus Rózsa H.: Míves Tojás Múzeum Zengővárkony (2001.)
Praktika, XII. évf. 3. szám, 2008. március, 6. oldaltól

Rózsa Györgyné – Balatoniné Rózsa Edit: Tojásfestés népi technikákkal (Színes ötletek sorozat 66., Cser Kiadó, Budapest, 2008.)

Salló Szilárd: Tojásírás Gyimesbükkben c. tanulmány (Csíki Székely Múzeum)

Szabó László: 1963., Húsvéti tojások a beregi Tiszaháton (ETHN. LXXIV.)

Szathmári Ferenc: Erdélyi magyar népművészek (Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, 2012, Románia)

Székely Éva, népi iparművész: Berzselt (levélrátétes) tojásdíszítési technika (In. Praktika, 2009. április, 6.p.)

Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika.: Jeles napok, ünnepi szokások (Jelenlévő Múlt, Budapest)

Tátrai Zsuzsanna - Karácsonyi Zoltán.: Magyar népi kultúra (Képzőművészeti Kiadó, 2004. 136.p.)

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor, Fügedi Márta, Szilágyi Miklós (Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó, 1998.)

Téglás István: Dél-erdélyi hímes tojások (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.)

Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képeskönyv (Móra Ferenc Könyvkiadó, 1990., Budapest)

Tojásfestés természetes anyagokkal (In. Praktika, 1998/4. április)

Urisk Erzsébet: A viaszolt hímes tojás készítése a Muravidéken

Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.)

Zentai János: Tojáshímzés az Ormánságban (ETHN. LXXIII.)

Zsigóné Kati: Tojásdíszítés mesterfokon (Officina ’96. Kiadó)

2010 darab tojás Pécsett, Beszélgetés Mosonyi Éva tojásíróval (In. Mesterség és Művészet Népművészeti Hírmondó, NESZ, XVII. évfolyam, 2010. július, 23.p.)

Kakas Zoltán: Háromszéki írott tojások (Sepsiszentgyörgy, 2010.)

Makoldi Sándorné: A jel-olvasás útján (Debrecen, 2015.)

Makoldi Sándorné: A gömöri-palóc-magyar hímes – A misztériumok tojása (Debrecen, 2013.)

Mosonyi Éva: Ünnepi tojások (Cser Kiadó, 109., Budapest, 2016.)

Tarján Gábor: Ősi formák és jelképek (Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2016.)

A hímestojásról mindenkinek - Hímestojás mintakincs Zengővárkony (Míves Tojás Múzeum, Zengővárkony, 2015.)